"Wyobraźnia powiększa małe przedmioty tak, iż wypełnia nimi naszą duszę wedle fantastycznej oceny,
jak znów przez lekkomyślne zuchwalstwo zmniejsza rzeczy wielkie do swojej miary..."
Wyobraźnia sprawia, że rzeczy zwykłe stają się niezwykłe... coś co dla jednych jest tylko zwykłym elementem dla innych jest zaczarowaną bramą do świata imaginacji...
Zaprawszam więc do tego świata w którym kilka moich pasji łączy się w jedną spójną całość i oddaje to co w mojej dziecięcej choć dorosłej duszy gra :)
Mam nadzieję że uda
mi się połączyć trzy kapryśne czasopochłaniacze: fotografię, fotomanipulację i scrabooking dzięki którym mogę się od czasu do czasu wyżyć artystycznie.

Marzena

Ps. Jako dodatek jedno z moich starych zdjęć...
Precious Memories stworzone w jeden z szarych, zimnych jesiennych dni... Zaczarowany most i koronkowe fasady naszych najpiękniejszych wspomnień i najsłodszych marzeń...